Anale incontinentie groot probleem bij overlevenden anuskanker

Anale incontinentie groot probleem bij overlevenden anuskanker
Open

Nieuws
19-08-2013
Lucas Mevius

Ongewild ontlastingsverlies komt veel voor onder patiënten die anuskanker overleven. Dat maken Anne Gry Bentzen van Universiteitsziekenhuis Noord-Noorwegen (Tromsø) en collega’s duidelijk in Radiotherapy and Oncology (2013; epub 25 juli).

De auteurs stuurden in de periode augustus 2009-maart 2010 een brief naar alle patiënten die tussen juli 2000 en juni 2007 de diagnose ‘anale kanker’ te horen hadden kregen. De patiënten waren curatief behandeld met chemoradiotherapie en er moest minimaal 2 jaar follow-up zijn. Van de 199 patiënten wilden er 107 patiënten zonder stoma meewerken. Met de ‘St. Mark’-scorelijst brachten de onderzoekers de frequentie en mate van fecale incontinentie in kaart. Deze score loopt van 0 (compleet continent) tot 24 (compleet incontinent). 259 gezonde vrijwilligers vulden de lijst ook in.

Patiënten die anuskanker overleefden, hadden een hogere St. Mark-score dan gezonde vrijwilligers (9,7 vs. 1,1). Incontinentie voor vloeibare of vaste ontlasting kwam voor bij 43% van de overlevenden en bij 5% van de vrijwilligers, aandrang bij respectievelijk 64 en 6%. Slechts 29% van de mensen bij wie vloeibare ontlasting lekte, gebruikte constipatiemiddelen. Patiënten met vergevorderde lokale anustumoren hadden hogere incontinentiescores.

‘De klinische implicatie van een afwijkende score varieert per persoon’, menen de auteurs. ‘Toch beschouwen we ontlastingsverlies als pathologisch en staat aandrang garant voor grote problemen in het dagelijks leven.’ De hoge scores laten zien dat veel patiënten last hebben van fecale incontinentie. Artsen moeten hier dan ook veel aandacht voor hebben bij de nazorg rond anuskanker, vinden de onderzoekers.