Allochtone oudere vaker naar de huisarts
Open

Nieuws
13-01-2015
Hans van Maanen

Oudere Nederlanders van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse komaf gaan, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, significant vaker naar de huisarts dan autochtone Nederlanders – respectievelijk 6,6, 6,8 en 7,4 tegen 6,3 keer in 2010. Zij krijgen ook vaker een recept mee, maar maker minder gebruik van fysiotherapie (met uitzondering van Surinamers). ...