Agranulocytose door cocaïne met antiwormenmiddel ook mogelijk in Nederland

Agranulocytose door cocaïne met antiwormenmiddel ook mogelijk in Nederland
Open

Nieuws
26-04-2011
Lucas Mevius

In Nederland is steeds meer cocaïne te verkrijgen die versneden is met het veterinaire antiwormenmiddel levamisol. Dat blijkt uit een rapportage van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) onder leiding van Leon van Aerts. Aanleiding van dit rapport is recente berichtgeving uit met name de VS en Canada over agranulocytose door gebruik van met levamisol verontreinigde cocaïne.

Levamisol heeft een verlammende werking op gevoelige rondwormen. Bij mensen kan het leiden tot afbraak van granulocyten en remming van de aanmaak daarvan. Het antiwormenmiddel wordt waarschijnlijk in bronlanden al met de cocaïne vermengd, de reden hiervoor is echter onduidelijk.

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) controleerde in 2009 350 cocaïnemonsters op de aanwezigheid van levamisol. Meer dan de helft van 350 cocaïnemonsters uit 2009 bevatte gemiddeld 3-4% levamisol, 6% van deze monsters bevatte meer dan 10%. Ook het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verrichte metingen. In 2004-2009 analyseerde dit instituut meer dan 25.000 cocaïnemonsters: het aantal vervuilde monsters nam toe van 0,2% in 2004 tot 55% in 2009. Metingen van DIMS en NFI uit 2010 tonen dat de eerder gevonden tendens zich voortzet.

Volgens de experts lopen vooral zware gebruikers van crack of snuifcocaïne een klein maar reëel risico op agranulocytose. Het rapport beveelt daarom aan om cocaïnegebruikers en artsen hierover in te lichten. Het CAM raadt artsen aan op hun hoede te zijn en gevallen van cocaïnegerelateerde agranulocytose te melden bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (t.a.v. Irma de Vries, tel. 030 274 8888). In 2010 zijn in Nederland inmiddels 2 vermoedelijke casussen van levamisol-geïnduceerde agranulocytose gerapporteerd.