Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van het pancreascarcinoom

Stand van zaken
17-10-2016
Dutch Pancreatic Cancer Group

Auteursinformatie

*Het aandeel van de leden van deze groep bij de totstandkoming van dit artikel staat vermeld aan het eind van dit artikel.

 

Academisch Medisch Centrum Amsterdam, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Contactpersonen: dr. H.A.Marsman (h.a.marsman@amc.nl) en dr. M.G. Besselink (m.g.besselink@amc.nl).

Verantwoording

Vervolgens gaven de volgende leden van de DPCG Wetenschappelijke Commissie advies: prof.dr. Valery E. Lemmens (Integraal Kanker Centrum Nederland, Utrecht en Erasmus MC, Rotterdam), prof.dr. Marco Bruno (mdl-arts, Erasmus MC Rotterdam), dr. I. Quintus Molenaar (chirurg, UMC Utrecht), prof.dr. Hanneke W. van Laarhoven (internist-oncoloog, AMC Amsterdam), dr. Bas Groot Koerkamp (chirurg, Erasmus MC), dr. Bert Bonsing (chirurg, Leids Universitair Medisch Centrum), dr. Judith de Vos (internist-oncoloog, Maastricht UMC+), dr. Sebastiaan Festen (chirurg, OLVG+), prof.dr. Kees van Laarhoven (chirurg, Radboud MC), dr. Ignace de Hingh (chirurg, Catharina Ziekenhuis), dr. Hjalmar van Santvoort (chirurg, St.Antonius Ziekenhuis), dr. Niels Kok (chirurg, NKI/AVL), dr. Joris Erdmann (chirurg, UMC Groningen), dr. Lodewijk Brosens (patholoog, UMC Utrecht), drs. Saskia Luelmo (internist-oncoloog, LUMC), dr. Frederike Dijk (postdoc, afd. Pathologie, AMC Amsterdam), Leo Kwakkenbos (patiënt-vertegenwoordiger namens Living with Hope).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Dutch Pancreatic Cancer GroupICMJE-formulier