Niet-natuurlijk overlijden door kindermishandeling; gerechtelijke secties 1996-2009
Open

Onderzoek
18-11-2010
Vidija Soerdjbalie-Maikoe, Rob A.C. Bilo, Elena van den Akker en Ann Maes

Auteursinformatie

Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Den Haag.

Dr. V. Soerdjbalie-Maikoe en A. Maes, forensisch pathologen; R.A.C. Bilo, forensisch arts; E. van den Akker, medisch student.

Contactpersoon: dr. V. Soerdjbalie-Maikoe (v.soerdjbalie@nfi.minjus.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 september 2010