Nierschade bij lithiumgebruik: stoppen of doorgaan?

Stand van zaken
19-06-2018
Alexandra J.M. Beunders, Manon H.J. Hillegers, Eline J. Regeer, Marc G. Vervloet, Carlo A.J.M. Gaillard en Annemieke Dols

Auteursinformatie

GGZ inGeest, Amsterdam: A.J.M. Beunders, MSc, aios en junior onderzoeker; dr. A. Dols, psychiater en senior onderzoeker. Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, Rotterdam: prof.dr. M.H.J. Hillegers, psychiater. Altrecht, Utrecht: dr. E.J. Regeer, psychiater en senior onderzoeker. VUmc, afd. Nefrologie, Amsterdam: dr. M.G. Vervloet, internist-nefroloog. UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde en afd. Nefrologie, Utrecht: prof.dr. C.A.J.M. Gaillard, internist-nefroloog.

Contact: A.J.M. Beunders (alexandra.beunders@ggzingeest.nl)

 

Verantwoording

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Alexandra J.M. BeundersICMJE-formulier
Manon H.J. HillegersICMJE-formulier
Eline J. RegeerICMJE-formulier
Marc G. VervloetICMJE-formulier
Carlo A.J.M. GaillardICMJE-formulier
Annemieke DolsICMJE-formulier