Neuroschistosomiasis
Open

Een onverwachte bevinding bij een Nederlandse vrouw
Casuïstiek
19-06-2009
Jolande W. Bouwhuis, Andre J.A.M. van der Ven, Johanna M.M. Gijtenbeek, Pieter Wesseling, Robert W. Sauerwein en Pieter J.A. Beckers

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Afd. Interne Geneeskunde en Infectieziekten: drs. J.W. Bouwhuis en dr. A.J.A.M. van der Ven, internisten-infectiologen.

Afd. Neurologie: dr. J.M.M. Gijtenbeek, neuroloog.

Afd. Pathologie: prof.dr. P. Wesseling, neuropatholoog (tevens: Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Pathologie, Nijmegen).

Afd. Medische Microbiologie: prof.dr. R.W. Sauerwein, medisch microbioloog; dr. P.J.A. Beckers, microbioloog.

Contactpersoon: dr. A.J.A.M. van der Ven ( ).

Verantwoording

Het Klinisch Microbiologisch Laboratorium van het Leids Universitair Medisch Centrum verrichtte serologisch onderzoek naar Schistosoma. Drs. A.C. Koetsveld, neurochirurg in het Universitair Medisch Centrum St Radboud en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, verrichtte de hersenbiopsie.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 maart 2009