Neurologische verschijnselen bij een aortadissectie

Klinische praktijk
Rinske A. Walma
Frederique H. Vermeij
Stef L.M. Bakker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6259
Abstract

Dames en Heren,

Een aortadissectie kan gepaard gaan met zeer diverse, aspecifieke klachten en symptomen. Vanwege het levensbedreigende karakter en de noodzaak met spoed te behandelen is het belangrijk een aortadissectie zo snel mogelijk te diagnosticeren of uit te sluiten. Aan de hand van 3 casussen bespreken wij de neurologische verschijningsvormen van een aortadissectie, de alarmsignalen en de valkuilen bij de diagnostiek. We geven praktische aanbevelingen om dit vaak fatale ziektebeeld vroegtijdig op te sporen en tegelijkertijd overdiagnostiek te voorkomen.

Patiënt A, een 36-jarige, morbide obese man, werd ‘s nachts gezien door de chirurg op de Spoedeisende Hulp van een ander ziekenhuis. Patiënt had pijn in de lage rug met tintelingen in zijn rechter been. Hij had wel vaker rugpijn, maar nooit zo hevig als nu. De pijn was er die avond bij het bukken plots ‘ingeschoten’. Deze was midden op de rug begonnen en had aanvankelijk ook naar…

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Neurologie, Rotterdam.

Drs. R.A Walma, anios neurologie; drs. F.H Vermeij en dr. S.L.M. Bakker, neurologen.

Contact drs. R.A. Walma (rinskewalma@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Rinske A. Walma ICMJE-formulier
Frederique H. Vermeij ICMJE-formulier
Stef L.M. Bakker ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Froukje S.
Boukes

Mooie klinische les in uiterst heldere taal. Voor een huisarts is een thoracale aortadissectie een erg zeldzaam ziektebeeld. Goed om de alarmsymptomen nog even helder op een rijtje te krijgen. Een zorgvuldige anamnese wat betreft de pijn kan cruciaal zijn om deze aandoening te signaleren. Dus huisartsen: vergeet de anamnese niet!

 

Froukje Boukes, huisarts

Huisartsenpraktijk van der Gaag, Schoonhoven