Neonaticide: vaak vermoed, zelden bewezen

Onderzoek
Vidija Soerdjbalie-Maikoe
Katinka J. de Wijs-Heijlaerts
Lynn Meijerman
A.J. (Toon) Verheugt
Tessa Sieswerda-Hoogendoorn
Ann Maes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6546
Abstract

Samenvatting

Doel

Een overzicht geven van pathologische bevindingen bij neonaticide in Nederland.

Opzet

Retrospectief beschrijvend onderzoek

Methode

We analyseerden alle obductieverslagen van neonaten bij het Nederlands Forensisch Instituut voor de periode 1994-2011. We verzamelden gegevens over de zwangerschapsduur, de wijze van vinding en de uitkomsten van obductie.

Resultaten

Wij includeerden 78 slachtoffers, van wie 61 (78%) geboren na een voldragen zwangerschap en 17 (22%) vroeggeboorten. De helft van de slachtoffers was meisje, 40% was jongen en bij 10% liet de staat van het lichaam geen uitspraak toe over het geslacht. In 29 lichamen (37%) waren geringe, in 15 lichamen (19%) matige en in 34 lichamen (44%) gevorderde postmortale veranderingen opgetreden. Bij matige of gevorderde postmortale veranderingen was niet met zekerheid vast te stellen of het kind levendgeboren was, en wat de doodsoorzaak was geweest. Van de overgebleven 29 kinderen was er 1 doodgeboren; bij 12 kinderen (15%) kon de waarschijnlijke doodsoorzaak worden vastgesteld.

Conclusie

In Nederland worden per jaar 4 à 5 forensische obducties verricht vanwege een verdenking op neonaticide. In de meeste gevallen zijn de postmortale veranderingen al te ver voortgeschreden om te kunnen vaststellen of er levenstekenen waren bij geboorte en wat de doodsoorzaak is geweest.

Auteursinformatie

Nederlands Forensisch Instituut, afd. Medisch Forensisch Onderzoek, Den Haag.

Dr. V. Soerdjbalie-Maikoe en drs. A. Maes, pathologen; dr. L. Meijerman, statisticus; drs. T. Sieswerda- Hoogendoorn, arts-onderzoeker.

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), Utrecht.

Drs. K.J. de Wijs-Heijlaerts en dr. A.J. Verheugt, forensisch psychologen.

Contact dr. V. Soerdjbalie-Maikoe (v.soerdjbalie@nfi.minvenj.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 oktober 2013.

Auteur Belangenverstrengeling
Vidija Soerdjbalie-Maikoe ICMJE-formulier
Katinka J. de Wijs-Heijlaerts ICMJE-formulier
Lynn Meijerman ICMJE-formulier
A.J. (Toon) Verheugt ICMJE-formulier
Tessa Sieswerda-Hoogendoorn ICMJE-formulier
Ann Maes ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties