Nederlandse vereniging van rheumatologen

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:2164-9