Nazorg voor covid-19-patiënten

Een kwestie van passen en meten
Klinische les
30-10-2020
Herman R. Holtslag, Bram van den Borst, Monique H.E. Reijers en Daniëla S. Dettling

Dames en Heren,

Door de covid-19-pandemie staat de gezondheidszorg op haar kop. Aanvankelijk waren de afdelingen Intensive Care (IC) zeer druk bezet en werd speciale cohortverpleging ingesteld. Nadien is er hard gewerkt om de uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis in goede banen te leiden. Daarbij wordt druk uitgeoefend op de ziekenhuizen om de doorstroom van patiënten te bevorderen, terwijl de capaciteit om nazorg te leveren beperkt is. Voor de IC-nazorg en de revalidatiezorg geldt het motto: ‘eenvoudig als het kan, complex als het moet’.

Aanvaard op 07-10-2020.
Gepubliceerd op 30-10-2020.
In print verschenen in week 45 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5393