Nachtelijke stridor bij multipele systeematrofie
Open

Casuïstiek
03-11-2011
Maartje Louter, Roel H. Pelleboer, Guido B. van den Broek, Bart Post, Dirk A.A. en Pevernagie en Sebastiaan Overeem

Achtergrond

Multipele systeematrofie is een neurodegeneratieve aandoening met parkinsonisme, cerebellaire ataxie en autonome disfunctie. Het optreden van nachtelijke stridor bij patiënten met multipele systeematrofie is geassocieerd met een sterk verminderde levensverwachting. Daarom is adequate behandeling daarvan van belang. Een stridor wordt echter niet altijd herkend en vaak is er onduidelijkheid over de beschikbare behandelopties.

Casus

We presenteren een 58-jarige vrouw met multipele systeematrofie en een nachtelijke stridor. Directe laryngoscopie toonde een dubbelzijdige stembandparese met stenose. Omdat behandeling met continue positieve luchtwegdruk (CPAP) matig resultaat had werd een tracheotomie verricht. Daarop verdween de stridor.

Conclusie

Naast de anamnese vormen polysomnografie en laryngoscopie de pijlers van het diagnostisch proces bij nachtelijke stridor. Voorheen werd tracheotomie beschouwd als enige behandelmogelijkheid, maar recent werd aangetoond dat niet-invasieve behandeling met CPAP vergelijkbaar effectief is, mits de indicatie goed wordt gesteld. De keuze van de therapie is een gezamenlijke beslissing van neuroloog, slaapgeneeskundige, kno-arts en patiënt.