Naamverandering van bacteriën. II. Nomenclatuur en identificatie

Klinische praktijk
J.A. Jacobs
E.E. Stobberingh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1803-7

Zie ook het artikel op bl. 1799.

Taxonomie van bacteriën lijkt verwarrend en onbegrepen, naamveranderingen van bacteriën geven soms aanleiding tot wrevel. Voor de buitenstaander lijkt het aantal species bovendien dagelijks toe te nemen. In het eerste deel beschreven wij de basis van de taxonomie: de classificatie.1 De verscheidene methoden hiervoor gebruikt werden besproken en de argumentatie voor classificatie van bacteriën op basis van genetische verwantschap werd toegelicht. Als referentiemethode wordt heden ten dage de DNA-DNA-hybridisatie aanvaard,2 waarbij volgens internationale afspraken de speciesafgrenzing eenvormig vastgelegd is. In dit tweede artikel belichten wij de andere componenten van de ‘trinity that is taxonomy’:3 de nomenclatuur en de identificatie.

Nomenclatuur

‘The first step in learning more about an organism is to give it a name.’4

Een naam is ook in de bacteriologie een concept van informatie.2 Nomenclatuur bepaalt de regels waardoor karakteristieken van de taxa gedefinieerd en doorgegeven…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Medische Microbiologie, Postbus 5800, Maastricht.

J.A.Jacobs, medisch microbioloog; mw.dr.E.E.Stobberingh, microbio1oog.

Contact J.A.Jacobs

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties