Multitraumapatiënten: de principes van 'damage control surgery'
Open

Klinische les
14-07-2000
P. Poortman, J.D. Meeuwis en L.P.H. Leenen

Dames en Heren,

Opvang van meervoudig gewonde patiënten is dagelijks werk binnen de muren van een traumacentrum en vindt veelal plaats volgens de principes van ‘advanced trauma life support’ (ATLS); daarbij worden eerst de vitale functies gecontroleerd en veilig gesteld, dan volgt een zogenaamd top-teenonderzoek om alle letsels op te sporen, en vervolgens vindt een reëvaluatie plaats. Een aantal keren per jaar worden wij geconfronteerd met dermate overweldigende verwondingen dat met inachtneming van de genoemde principes, de behandeling van deze ongevalspatiënten toch wezenlijk anders is dan bij de reguliere ongevalspatiënten.

Om de directe levensbedreigende letsels adequaat en sufficiënt te attaqueren is een specifieke benadering ontwikkeld die bekend is onder de naam ‘damage control surgery’.1 In de literatuur zijn er aanwijzingen dat deze specifieke benadering van multitraumapatiënten in de praktijk zijn vruchten afwerpt.1-11

In deze les willen wij 3 patiënten bespreken die volgens het principe van damage control ...