Multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking – gegevens van huisartsenpraktijken

Onderzoek
30-05-2011
Sandra H. van Oostrom, H. Susan J. Picavet, Boukje M. van Gelder, Lidwien C. Lemmens, Nancy Hoeymans, Robert A. Verheij, François G. Schellevis en Caroline A. Baan

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Preventie en Zorg Onderzoek, Bilthoven

Dr. S.H. van Oostrom, dr. B.M. van Gelder, dr. N. Hoeymans en dr. C.A. Baan, epidemiologen.

Dr. H.S.J. Picavet, gezondheidswetenschapper.

Dr. L.C. Lemmens, zorgonderzoeker.

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, Afdeling Huisartsgeneeskundige zorg, Utrecht.

Dr. R.A. Verheij, zorgonderzoeker.

Prof. Dr. F.G. Schellevis, huisarts en epidemioloog (tevens: VU Medisch Centrum, EMGO instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg en afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam).

Contactpersoon: dr. S.H van Oostrom (sandra.van.oostrom@rivm.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 maart 2011