MRI-diagnostiek hoort ook bij de huisarts
Open

Commentaar
02-12-2010
Paul R. Algra

Reacties (1)

Willem Draijer
28-12-2010 13:24

Huisarts en MRI-diagnostiek

Collega  Algra heeft kritiek op de de NHG-Standaard Traumatische knieklachten,  die door de huisarts aangevraagd MRI-onderzoek niet aanbeveelt. Algra onderbouwt zijn kritiek met twee artikelen en een proefschrift. Wij zullen hieronder toelichten waarom wij het niet met Algra eens zijn.
Het proefschrift en de artikelen beschrijven onderzoeken in Nederland, Engeland en Canada die bij patiënten op de polikliniek orthopedie zijn uitgevoerd. In het Nederlandse en Engelse onderzoek met respectievelijk 584 en 118  patiënten had de orthopedisch chirurg  al besloten om een artroscopie van de knie te verrichtten. In het Nederlandse onderzoek kregen alle  patiënten een MRI-onderzoek en bij een behandelbare afwijking een artroscopie. Patiënten zonder behandelbare MRI-afwijking  werden gerandomiseerd tussen een afwachtend beleid of artroscopie.  Na 6 maanden pakte de effectiviteit van een conservatieve behandeling en de kosten van de strategie ‘ eerst MRI-diagnostiek en afhankelijk van de uitslag artroscopie’  gunstig uit in vergelijking met een artroscopie. De verschillen waren echter niet statistisch significant.(1) Uit de resultaten van het Engelse onderzoek bleek na 12 maanden het aantal artroscopiën in de MRI-groep kleiner dan in de groep zonder voorafgaand MRI-onderzoek. Er werd geen statistisch significant verschil in de ervaren gezondheid en de kosten gevonden.(2) Het Canadese onderzoek betrof een retrospectief dossier onderzoek bij 110 patiënten na een artroscopie. Omdat meer dan 30% van de artroscopiën vermijdbaar leek werd berekend dat een MRI onderzoek kosteneffectief zou kunnen zijn.(3)
Uit de opzet en de resultaten van deze tweedelijnsonderzoeken blijkt niet dat de kosteneffectiviteit van MRI-onderzoek aangevraagd door Nederlandse huisartsen is aangetoond. Momenteel zijn nog geen gegevens beschikbaar over de diagnostische waarde in de eerste lijn (met een kleinere  kans op intra-articulair knieletsel) en op welk moment in het (gunstige) beloop van knieklachten MRI-onderzoek kosteneffectief is.  Alleen goed prospectief onderzoek uitgevoerd in de eerste lijn kan uitsluitsel geven over de door Algra gewenste wijziging van de NHG-Standaard. Tot het zover is lopen we het liefst achter de werkelijkheid van de feiten aan.
 
L.W. Draijer, J.N. Belo, H.F. Berg, R.M.M. Geijer en A.N. Goudswaard, huisartsen, NHG
 
1.Vincken P. MRI of the knee. Cost-effective use (proefschrift). Leiden; 2010. ryan S, Weatherburn G, Bungay H, et al. The cost-effectiveness of MRI for investigation of the knee joint . Health Technol Assess. 2001;5:1-95.
3.Suarez-Almazor ME, Kaul P, Kendall CJ, Saunders LD, Johnston DW. The cost-effectiveness of MRI for patients with internal derangement of the knee. Int J Technol Assess Health Care. 1999;15:392-405.