MRI bij patiënten met een cochleair implantaat

Wat te doen?
Klinische les
01-05-2019
Berry de Vos, Fuat Ziylan, Esther Sanchez, Cas Smits en Paul Merkus

Dames en Heren,

Per jaar krijgen meer dan 500 patiënten in Nederland een cochleair implantaat (CI) als behandeling van ernstige perceptieve slechthorendheid. In Nederland zijn tot eind 2017 al ruim 7500 CI-operaties verricht bij 6600 personen. Het voorkómen van een incident met het implantaat is van groot belang voor de patiënten, omdat hun communicatie hier sterk afhankelijk van is.

Aanvaard op 01-11-2018.
Gepubliceerd op 01-05-2019.
In print verschenen in week 18 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3022