Morele schade in de geneeskunde

Illustratie van 'de denker'
H. Niek Kok
Cornelia W.E. Hoedemaekers
Marieke Zegers
Jelle L.P. van Gurp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7660
Abstract

Samenvatting

Een moral injury is een permanente kras op de ziel, die langdurige gevoelens van schuld, schaamte, woede of verwarring voortbrengt. Die gevoelens kunnen ontstaan doordat een arts iets heeft gedaan of gezien dat tegen zijn of haar morele opvattingen indruist. Tijdens een pandemie, natuurramp of oorlog kan acute schaarste ontstaan en in het ergste geval vindt er triage op niet-medische gronden plaats. Ook kunnen de politiek en de samenleving in zulke situaties van artsen vragen dat zij handelen in strijd met hun morele opvattingen of beroepscode. Moral injury heeft grote gevolgen voor betrokken artsen. Zij kunnen zich geïsoleerd voelen als de samenleving weinig begrip lijkt te hebben voor de gebrachte offers. Het is daarom essentieel dat artsen de signalen van moral injury bij zichzelf en collega’s herkennen en bespreekbaar maken.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. IQ healthcare, Nijmegen: H.N. Kok, promovendus; dr. J.L.P. van Gurp, klinisch ethicus. Radboudumc, afd. Intensive Care, Nijmegen: dr. C.W.E. Hoedemaekers, intensivist; dr. M. Zegers, epidemioloog.

Contact H.N. Kok (niek.kok@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
H. Niek Kok ICMJE-formulier
Cornelia W.E. Hoedemaekers ICMJE-formulier
Marieke Zegers ICMJE-formulier
Jelle L.P. van Gurp ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties