Moreel beraad

Suzanne van de Vathorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:B1037

Afgelopen week was ik een paar keer in het kinderziekenhuis om mee te denken en te praten over een aantal moeilijke casussen. Met enige regelmaat kom ik daar. De casussen zijn vaak zo complex en of absurd dat ze ongeloofwaardig zouden zijn in een roman. Zelden is er één probleem, meestal is er een stapeling van problemen die alle op zich al een bespreking zouden verdienen. ‘Het kind heeft een ziekte waarvoor een complexe langdurige moeilijke behandeling de enige optie is, de ouders spreken geen Nederlands en de zwakbegaafde moeder leeft geïsoleerd van haar familie.’ Of ‘kind heeft een zeldzame…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties