Mitralisklepinsufficiëntie: het lek te lijf
Open

Diagnostiek en behandeling
Stand van zaken
07-10-2013
Kirsten Boerlage-van Dijk, Rosemarijn Jansen, Renée B.A. van den Brink, Lex. A. van Herwerden, Jolanda Kluin, Jan Baan jr. en Steven A.J. Chamuleau