Mitralisklepinsufficiëntie: het lek te lijf
Open

Diagnostiek en behandeling
Stand van zaken
07-10-2013
Kirsten Boerlage-van Dijk, Rosemarijn Jansen, Renée B.A. van den Brink, Lex. A. van Herwerden, Jolanda Kluin, Jan Baan jr. en Steven A.J. Chamuleau

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Amsterdam.

Drs. K. Boerlage-van Dijk, arts-onderzoeker; dr. R.B.A. van den Brink en dr. J. Baan jr., cardiologen.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Cardiologie:

drs. R. Jansen, arts-onderzoeker; dr. S.A.J. Chamuleau, cardioloog.

Afd. Cardiothoracale chirurgie:

prof.dr. L.A. van Herwerden en dr. J. Kluin, cardiothoracaal chirurgen.

Contactpersoon: dr. S.A.J. Chamuleau (s.a.j.chamuleau@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Kirsten Boerlage-van Dijk en Rosemarijn Jansen zijn beiden eerste auteur van dit artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaring zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5693; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 19 juni 2013

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Kirsten Boerlage-van DijkICMJE-formulier
Rosemarijn JansenICMJE-formulier
Renée B.A. van den BrinkICMJE-formulier
Lex. A. van HerwerdenICMJE-formulier
Jolanda KluinICMJE-formulier
Jan Baan jr.ICMJE-formulier
Steven A.J. ChamuleauICMJE-formulier