Minder schildklieroperaties in Nederland

Opinie
G. Hennemann
E.P. Krenning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1299-300

Zie ook het artikel op bl. 1313.

Berghout et al. delen in dit tijdschrift mee dat het aantal schildklieroperaties in Nederland sinds 1977 afneemt.1 Procentueel is deze daling voor vrouwen en mannen ongeveer gelijk en bedraagt voor de gehele groep tot 1986 35. Wanneer een onderverdeling naar diagnose wordt gemaakt, blijkt dat de daling zowel niet-toxisch nodulair en diffuus struma als toxische vormen ervan betreft. Het aantal operaties wegens goedaardige en kwaadaardige schildkliergezwellen is niet afgenomen.

Een definitieve verklaring voor de genoemde daling in het aantal schildklieroperaties kan door de auteurs niet worden gegeven, omdat zij geen gegevens hebben over de prevalentie van genoemde schildklierziekten in de gehele bevolking. Zou bijvoorbeeld het aantal patiënten met deze ziekten dalen, dan zou dit kunnen leiden tot een daling van de verschillende vormen van behandeling en dus ook van het aantal schildklieroperaties zonder dat de medische benadering van de ziekten hoeft te…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Interne Geneeskunde III: prof.dr.G.Hennemann, internist.

Afd. Nucleaire Geneeskunde en afd. Interne Geneeskunde III: dr.E.P.Krenning, internist.

Contact prof. dr. G.Hennemann

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties