Minder bloedtransfusies na invoering van autotransfusiesysteem bij heup- en knievervanging

Onderzoek
Hans G.E. Hendriks
Ruud H.G.P. van Erve
Har Salden
Wil C. van der Zwet
Lex F.W. Barnaart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B187
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van het effect van de invoering van een autotransfusiesysteem op het aantal benodigde homologe bloedtransfusies rondom totale heup- en knievervangingsoperaties.

Opzet

Prospectief observationeel onderzoek.

Methode

Het aantal benodigde homologe bloedtransfusies na een totale heup- of knievervanging werd vergeleken bij 195 patiënten voor en 176 na invoering van een autotransfusiesysteem. Bij de beslissing tot homologe bloedtransfusie werd de ‘4-5-6 flexinorm’ strikt gehanteerd. De groepssamenstelling en het aantal benodigde transfusie-eenheden homoloog bloed (‘packed cells’) werden vergeleken met de t-toets en de χ2-toets. Bovendien gebruikten we multivariate logistische-regressieanalyse met als risicofactoren voor de noodzaak van een homologe bloedtransfusie de volgende variabelen: geslacht, leeftijd, soort operatie en het gebruik van een autotransfusiesysteem.

Resultaten

Na invoering van het autotransfusiesysteem was er zowel in de heup- als in de knievervangingsgroep een vermindering van het aantal gegeven transfusie-eenheden (respectievelijk 83 en 98%). Het gebruik van het autotransfusiesysteem was de enige variabele voor het voorspellen van de homologe transfusiebehoefte in het logistische-regressiemodel.

Conclusie

Na de invoering van een autotransfusiesysteem was er een vermindering van het aantal noodzakelijke homologe bloedtransfusies bij totale heup- en knievervangingsoperaties.

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, Deventer.

Afd. Orthopedie: dr. H.G.E. Hendriks, arts in opleiding tot orthopedisch chirurg (thans: Isala klinieken, Zwolle); dr. R.H.G.P. van Erve en dr. L.F.W. Barnaart, orthopedisch chirurgen.

Klinisch Chemisch Laboratorium: dr. H. Salden, klinisch chemicus.

Afd. Medische Microbiologie: dr. W.C. van der Zwet, arts-microbioloog en epidemioloog.

Contact dr. R.H.G.P. van Erve (r.h.g.vanerve@dz.nl)

Verantwoording

I. Wippert droeg zorg voor het nauwgezet registreren van de autotransfusies tijdens de onderzoeksperiode.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 december 2008

Ook interessant

Reacties