Is mijn patiënt wilsbekwaam? Volg de leidraad
Open

Stand van zaken
02-05-2014
Christiaan H. Vinkers, Gerrit B. van de Kraats, Monique C. Biesaart en Joeri K. Tijdink
  • De autonomie van elke patiënt is van groot belang. Soms is het onduidelijk of een patiënt wilsbekwaam is om over zijn behandeling te beslissen.

  • In principe beoordeelt de behandelend arts de wilsbekwaamheid van zijn of haar patiënt.

  • Een wilsbekwaamheidsbeoordeling is altijd een medische en geen juridische beslissing.

  • Overwegingen over wilsbekwaamheid moeten concreet en systematisch in het patiëntendossier genoteerd worden en de wilsbekwaamheid dient periodiek geëvalueerd te worden.

  • Oók als een patiënt wilsonbekwaam is ten aanzien van een medische beslissing moet gezocht worden naar de optimale behandeling die proportioneel, doelmatig en het minst ingrijpend is.

  • Het kan zinvol zijn een psychiater bij de beoordeling te betrekken als tweede en onafhankelijke beoordelaar van de wilsbekwaamheid. De psychiater kan daarnaast beoordelen of een psychiatrische of cognitieve stoornis de wilsbekwaamheid beïnvloedt.