Micro-organismen in de lucht en het 'sick building'-syndroom
Open

Stand van zaken
10-06-1993
K.B. Teeuw, C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls en J. Verhoef

INLEIDING

De laatste jaren wordt men in de arbeidsgeneeskunde in toenemende mate geconfronteerd met gezondheidsklachten en problemen van mensen die werkzaam zijn in gebouwen voorzien van een kunstmatige ventilatie.1 Op grond van aard en oorzaak kunnen de klachten in 3 categorieën worden verdeeld: klachten door ziekten die het gevolg zijn van agentia die aanwezig zijn in de gebouwen (bijvoorbeeld via de klimaatinstallatie, zoals bij Legionella: de verwekker van legionellosis of veteranenziekte); klachten die het gevolg zijn van onvoldoende functioneren van installaties in het gebouw (bijvoorbeeld klachten over warmte ten gevolge van een verkeerde temperatuurregeling); klachten met een onbekende oorzaak (ook wel aangeduid als het ‘sick building’-syndroom).2 Klachten van het sick building-syndroom hebben vaak een zelfde patroon: irritatie van de slijmvliezen van ogen, luchtwegen en neus; roodheid en jeuk van de huid; hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloosheid en concentratieverlies.3-7 In het algemeen wordt ...