Micro-organismen in de lucht en het 'sick building'-syndroom
Open

Stand van zaken
10-06-1993
K.B. Teeuw, C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls en J. Verhoef

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, Eijkman-Winkler Laboratorium voor Medische Microbiologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.
Dr.K.B.Teeuw, gezondheidswetenschapper.
Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Microbiologie en Laboratorium voor Infectieziekten, Utrecht.
Mw.dr.C.M.J.E.Vandenbroucke-Grauls en prof.dr.J.Verhoef, microbiologen.
Correspondentieadres: dr.K.B.Teeuw.