Metabolic drug interactions
Open

Media
13-10-2000
R.H. Levy, K.E. Thummel, W.F. Trager, P.D. Hansten, M. Eichelbaum en A.F. Cohen
Metabolic drug interactions. Onder redactie van R.H.Levy, K.E.Thummel, W.F.Trager, P.D.Hansten en M.Eichelbaum. 793 bl., fig., tabellen. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2000. ISBN 0-7817-1441-9. Prijs: geb. ƒ 457,30.

Recentelijk is er een aantal geneesmiddelen van de markt verdwenen, zoals cisapride en terfenadine in verband met ernstige bijwerkingen die veroorzaakt werden door geneesmiddel-interacties. Dit was op zich een hernieuwde kennismaking met een altijd weer optredend probleem. Veel van de echt klinisch relevante geneesmiddelinteracties treden op, doordat een van de middelen een remmend effect heeft op de enzymen die het andere geneesmiddel afbreken, met als gevolg een stijging van de concentraties van dat middel en verhoogde kans op toxiciteit.

Het is niet goed mogelijk om alle interacties te onthouden en naarmate de leeftijd van de bevolking stijgt, neemt daarmee het aantal tegelijk ingenomen geneesmiddelen toe. Een mechanistische benadering geeft de beste kans dat aan een interactie wordt gedacht. Veel van de boeken over geneesmiddelinteracties zijn niet meer dan een catalogus en dit boek is daarop een uitzondering. Na een - voor de liefhebber lezenswaardige - sectie over in-vitro-onderzoek, is er een buitengewoon grondige beschrijving van alle metabole systemen voor geneesmiddelen. Vervolgens is er een eveneens uitgebreide en complete sectie die interacties bevat per therapeutische groep geneesmiddelen. De auteurs zijn allemaal van hoog niveau en schrijfstijl en uitvoering zijn helder. Er is zowel een algemene index als een index van interacties.

Met name de mechanistische aanpak van de interacties is erg aantrekkelijk en dit geeft het boek duidelijk langere houdbaarheidswaarde dan de catalogi. Gezien de prijs moet dat ook wel. Geen boek voor de privé-bibliotheek of klinische afdelingsbibliotheek, maar een aanrader voor de grotere instituutsbibliotheken en afdelingen die zich met nieuwe en oude geneesmiddelen bezighouden, zoals de ziekenhuisapotheek.