Meta-analyse op basis van individuele-patiëntengegevens
Open

Stand van zaken
24-02-2009
G.E. (Trudy) Bekkering, Filip Cools, Bert Aertgeerts, Tine L.M. de Backer, Eliane Kellen, Robert H. van der Stichele en Frank Buntinx
  • Meta-analyse op basis van individuele-patiëntdata (IPD-meta-analyse) wordt in toenemende mate toegepast binnen de geneeskunde. De IPD-meta-analyse heeft methodologische voor- en nadelen.

  • In tegenstelling tot traditionele meta-analyses die zijn gebaseerd op samengestelde effectschatters, zijn IPD-meta-analyses gebaseerd op gegevens van individuele patiënten.

  • Het verzamelen van ruwe gegevens is tijdrovend en vraagt een nauwe samenwerking met de oorspronkelijke onderzoekers.

  • Voordelen van IPD-meta-analyses zijn een betere kwaliteit van de gegevens en van de analyses. IPD-meta-analyses zijn bijzonder geschikt voor subgroepanalyses van variabelen op patiëntniveau.

  • Daarnaast zijn er voordelen aan de internationale samenwerkingsverbanden die rondom IPD-meta-analyses worden opgezet.

  • Het belangrijkste nadeel van IPD-meta-analyses is dat hiervoor meer middelen nodig zijn. Ook is de methodologie nog in ontwikkeling.

  • Voorafgaand aan een IPD-meta-analyse moet men goed overwegen of het verkrijgen van individuele-patiëntgegevens voldoende substantiële voordelen zal opleveren voor de specifieke onderzoeksvraag.