Mentor wil handelen voor een wilsbekwame patiënt

Wat is passende vertegenwoordiging van kwetsbare mensen?
Commentaar
18-09-2017
H.V.U. (Riekje) Kaptein

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Aart Hendriks
25-09-2017 09:53

Mentor bij dementie, toch maar vragen

Mevrouw Kaptein heeft gelijk: de meeste demente personen die niet in staat zijn om wilsbekwaam te beslissen aangaande verzorging, verpleging en behandeling hebben geen mentor. In die gevallen maken behandelaars doorgaans afspraken met de familie of andere naasten over de zorg aan een cliënt met dementie. Maar daar waar de rechter is overgegaan tot benoeming van een mentor heeft hij daarvoor goede redenen, zoals onenigheid tussen familieleden of de afwezigheid van naasten. De mentor moet dan de niet-financiële belangen van de betrokkene behartigen, zoveel mogelijk in overleg met en conform de wensen van de cliënt. Het is in die gevallen als behandelaar niet aan te raden, zoals mevrouw Kaptein suggereert, om eenzijdig te besluiten de mentor niet bij zorgbeslissingen te betrekken omdat de cliënt wilsbekwaam zou zijn. Ook al is dat laatste het geval, dan is het aan te bevelen dit soort zaken met de mentor te bespreken. U moet niet willen dat een mentor via bijvoorbeeld kennisname van de inhoud van het zorgdossier moet vernemen dat u hem de facto heeft gepasseerd. Dat is vragen om gedoe. Mocht u als behandelaar van mening zijn dat mentorschap niet langer nodig is of de mentor zijn werkzaamheden niet goed uitvoert, dan kunt u de rechter verzoeken het mentorschap te beëindigen of om een vervangende mentor aan te wijzen.