In memoriam J. Kenter.

J.N. Keeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2148

- Eind augustus 1989 overleed op dramatische wijze Jan Arend Leendert Kenter. Bij een ieder die hem kende, werd een gevoel van afschuw opgewekt over de zinloosheid van deze moord. Op de vraag hoe Jan als mens was, zal het antwoord luiden: vrolijk en opgewekt, een goede kameraad, een typisch voorbeeld van een ruwe bolster, blanke pit; toegewijd en bekwaam als chirurg. Voordat hij het artsdiploma behaalde, had hij een lange weg afgelegd. In 1962 behaalde hij het diploma mulo B aan de Leidse avondmulo. Daarna volgde hij cursussen aan de Leidse avond-H.B.S., terwijl hij overdag werkzaam was als laborant…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties