In memoriam Cornelis William Naar
Open

Personalia
18-02-1944
Philipszoon, J.A.