Meisjes met een gestoorde ontwikkeling door het syndroom van Rett

Klinische praktijk
D.M.O. Pruissen
R.J. Sinke
P.A. Terhal
F.A. Beemer
A.C.B. Peters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1560-3
Abstract

Samenvatting

Drie meisjes met het Rett-syndroom (RS) worden beschreven. Patiënten A en B hadden zich aanvankelijk normaal ontwikkeld, patiënt C toonde al vanaf de geboorte een ernstig vertraagde ontwikkeling. Bij alledrie ontstonden stereotype handenbewegingen, die deden denken aan RS. Op klinische gronden werden respectievelijk gediagnosticeerd: klassiek RS (A), variante vorm (‘forme fruste’) (B) en congenitale variant (C). Bij patiënten A en B werd de klinische diagnose een aantal jaren later bevestigd door DNA-onderzoek; er waren mutaties in het MECP2-gen. Bij patiënt C werd een zogenaamde neutrale variant als mutatie gevonden. RS is een X-gebonden ontwikkelingsstoornis die vooral bij meisjes voorkomt. Bij 70-90 van de patiënten wordt een mutatie gevonden. MECP2-mutaties leiden tot meer fenotypen dan klassiek RS. Ook bij jongens komen mutaties in het gen voor, met of zonder een Rett-achtig fenotype.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Postbus 85.090, 3508 AB Utrecht.

Divisie Hersenen, subafd. Kinderneurologie: D.M.O.Pruissen, co-assistent (thans: arts-onderzoeker, afd. Neurologie); prof.dr.A.C.B.Peters, kinderneuroloog.

Divisie Medische Genetica: dr.R.J.Sinke, moleculair geneticus; mw. P.A.Terhal en prof.dr.F.A.Beemer, klinisch genetici.

Contact prof.dr.A.C.B.Peters (b.peters@wkz.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties