Meerwaarde van MRI-screening bij zeer dicht borstweefsel in het bevolkingsonderzoek borstkanker*

Onderzoek
22-04-2020
Stéphanie V. de Lange, Marije F. Bakker, Ruud M. Pijnappel, Ritse M. Mann, Petra H.M. Peeters, Evelyn M. Monninkhof, Marleen J. Emaus, Claudette E. Loo, Robertus H.C. Bisschops, Marc B.I. Lobbes, Mathijn D.F. de Jong, Katya M. Duvivier, Jeroen Veltman, Nico Karssemeijer, Harry J. de Koning, Paul J. van Diest, Willem P.T.M. Mali, Maurice A.A.J. van den Bosch, Wouter B. Veldhuis en Carla H. van Gils

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht: Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: drs. S.V. de Lange, aios radiologie en epidemioloog (tevens: afd. Radiologie); dr. M.F. Bakker, prof.dr. P.H.M. Peeters, dr. E.M. Monninkhof en prof.dr. C.H. van Gils, epidemiologen; Afd. Radiologie: prof.dr. R.M. Pijnappel, prof.dr. W.P.T.M. Mali, prof.dr. M.A.A.J. van den Bosch en dr. W.B. Veldhuis, radiologen; dr. M.J. Emaus, epidemioloog; Afd. Pathologie: prof.dr. P.J. van Diest, patholoog. Radboudumc, afd. Radiologie, Nijmegen: dr. R.M. Mann, radioloog; prof.dr. N. Karssemeijer, fysicus. Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Radiologie, Amsterdam: dr. C.E. Loo, radioloog. Albert Schweitzer Ziekenhuis, afd. Radiologie, Dordrecht: dr. R.H.C. Bisschops, radioloog. Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Radiologie en Nucleaire geneeskunde, Maastricht: dr. M.B.I. Lobbes, radioloog. Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Radiologie, ’s-Hertogenbosch: dr. M.D.F. de Jong, radioloog. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Radiologie en Nucleaire geneeskunde, Amsterdam: drs. K.M. Duvivier, radioloog. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), afd. Radiologie, Almelo: dr. J. Veltman, radioloog. Erasmus Medisch Centrum, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam: prof.dr. H.J. de Koning, epidemioloog.

Contact: C.H. van Gils (C.vanGils@umcutrecht.nl)

 

Verantwoording

Stéphanie V. de Lange en Marije F. Bakker delen het eerste-auteurschap; Wouter B. Veldhuis en Carla H. van Gils delen het laatste-auteurschap.

De DENSE studie is ondersteund door Universitair Medisch Centrum Utrecht (projectnummer: UMCU DENSE), ZonMW (projectnummers: ZonMW-200320002-UMCU en ZonMW Preventie 50-53125-98-014), KWF (projectnummers: DCS-UU-2009-4348, UU-2014-6859, en UU-2014-7151), Pink Ribbon–A Sister’s Hope (projectnummer: Pink Ribbon-10074), Bayer Pharmaceuticals (projectnummer, BSP-DENSE), en Stichting Kankerpreventie Midden-West. Voor onderzoeksdoeleinden stelde Volpara Health Technologies Volpara Imaging Software, versie 1.5, beschikbaar voor installatie op de servers van de screeningsunits.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Stéphanie V. de LangeICMJE-formulier
Marije F. BakkerICMJE-formulier
Ruud M. PijnappelICMJE-formulier
Ritse M. MannICMJE-formulier
Petra H.M. PeetersICMJE-formulier
Evelyn M. MonninkhofICMJE-formulier
Marleen J. EmausICMJE-formulier
Claudette E. LooICMJE-formulier
Robertus H.C. BisschopsICMJE-formulier
Marc B.I. LobbesICMJE-formulier
Mathijn D.F. de JongICMJE-formulier
Katya M. DuvivierICMJE-formulier
Jeroen VeltmanICMJE-formulier
Nico KarssemeijerICMJE-formulier
Harry J. de KoningICMJE-formulier
Paul J. van DiestICMJE-formulier
Willem P.T.M. MaliICMJE-formulier
Maurice A.A.J. van den BoschICMJE-formulier
Wouter B. VeldhuisICMJE-formulier
Carla H. van GilsICMJE-formulier