Meer matige neonatale morbiditeit bij niet-gerandomiseerde vaginale bevalling van een aterm kind in stuitligging

Onderzoek
E.P.J. Reijners
F.J.M.E. Roumen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1558-61
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijken van de uitkomsten van zwangerschappen gekenmerkt door aterme stuitligging en ingedeeld naar de voorgenomen wijze van bevallen op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Atrium Medisch Centrum, Heerlen, met de bevindingen in de zogenaamde ‘Term breech trial’ (TBT).

Opzet

Gerandomiseerde en descriptieve niet-gerandomiseerde klinische trial.

Methode

Tijdens de periode van deelname aan de TBT werden prospectief gegevens verzameld van alle bevallingen van een aterm kind in stuitligging. De zwangeren die participeerden in de TBT (n = 35) werden gerandomiseerd in een groep met een geplande sectio caesarea (geplande-SC-groep) en een groep met een geplande vaginale bevalling (geplande-VB-groep). Alle vrouwen met een kind in stuitligging die niet meededen aan de trial (n = 201) vormden de niet-gerandomiseerde groep, die onderverdeeld werd in een primaire-SC-groep (n = 48) en een gestarte-VB-groep (n = 153). Van alle patiënten werden de neonatale en maternale sterfte en morbiditeit geanalyseerd in relatie tot de voorgenomen wijze van geboorte.

Resultaten

Neonatale of maternale sterfte kwam in geen van de groepen voor. Zowel in de gerandomiseerde als in de niet-gerandomiseerde groep werden geen significante verschillen in ernstige neonatale of maternale morbiditeit waargenomen tussen beide subgroepen. Matige neonatale morbiditeit bleek in de niet-gerandomiseerde groep vrouwen bij wie een vaginale baring werd nagestreefd echter significant hoger (25/153) dan in de primaire-SC-groep (2/48).

Conclusie

De verschillen in ernstige neonatale morbiditeit zoals gevonden in de TBT werden in dit onderzoek niet bevestigd. Wel waren er verschillen in matige neonatale morbiditeit ten nadele van de niet-gerandomiseerde groep vrouwen bij wie een vaginale baring werd nagestreefd. Naast de TBT-resultaten zouden ook de bevindingen uit dit onderzoek met aanstaande moeders in geval van een aterme stuitligging besproken kunnen worden.

Auteursinformatie

Atrium Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen.

Mw.E.P.J.Reijners, arts; dr.F.J.M.E.Roumen, gynaecoloog.

Contact dr.F.J.M.E.Roumen (roumenfj@knmg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties