Medische opleiding gaf geen overlevingsvoordeel*

Levensverwachting van Nederlandse medici geboren in 1550-1909
Onderzoek
18-07-2018
Frans W.A. van Poppel, Govert E. Bijwaard, Mart J. van Lieburg, Fred A. van Lieburg, Rik Hoekstra en Frans Verkade

In 1724 verscheen een Nederlandse vertaling van het werk van de Italiaanse medicus Bernardino Ramazzini onder de titel Historisse natuur- en geneeskundige verhandeling van de ziekten der konstenaars, ambagtslieden en handwerkers . Ramazzini’s werk wordt beschouwd als de eerste studie waarin de relatie tussen beroep en ziekte als ordenend beginsel van de nosologie werd gehanteerd. De geneeskunstbeoefenaren komen in het boek in gunstige zin naar voren. Casuïstische waarnemingen vormden lange tijd de basis voor deze en latere beschrijvingen van de gezondheid van medici.

Auteursinformatie

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Den Haag: em.prof.dr. F.W.A. van Poppel, demograaf-historicus; dr. G.E. Bijwaard, econometrist. Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Groningen en Universiteit Leiden; em.prof.dr. M.J. van Lieburg, medisch historicus. Vrije Universiteit, Amsterdam: prof.dr. F.A. van Lieburg, historicus. Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Amsterdam: dr. R. Hoekstra, projectmanager ICT. Hoogeveen: F. Verkade, onafhankelijk onderzoeker.

Contact: F.W.A. van Poppel (poppel@nidi.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Frans W.A. van PoppelICMJE-formulier
Govert E. BijwaardICMJE-formulier
Mart J. van LieburgICMJE-formulier
Fred A. van LieburgICMJE-formulier
Rik HoekstraICMJE-formulier
Frans VerkadeICMJE-formulier