Medische opleiding gaf geen overlevingsvoordeel*

Levensverwachting van Nederlandse medici geboren in 1550-1909
Onderzoek
18-07-2018
Frans W.A. van Poppel, Govert E. Bijwaard, Mart J. van Lieburg, Fred A. van Lieburg, Rik Hoekstra en Frans Verkade

In 1724 verscheen een Nederlandse vertaling van het werk van de Italiaanse medicus Bernardino Ramazzini onder de titel Historisse natuur- en geneeskundige verhandeling van de ziekten der konstenaars, ambagtslieden en handwerkers . Ramazzini’s werk wordt beschouwd als de eerste studie waarin de relatie tussen beroep en ziekte als ordenend beginsel van de nosologie werd gehanteerd. De geneeskunstbeoefenaren komen in het boek in gunstige zin naar voren. Casuïstische waarnemingen vormden lange tijd de basis voor deze en latere beschrijvingen van de gezondheid van medici.

Aanvaard op 21-03-2018.
Gepubliceerd op 18-07-2018.
In print verschenen in week 29 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2653

*Dit is een uitgebreide samenvatting van een artikel dat eerder werd gepubliceerd in Population-F ( 2016;71:619-40) met als titel ‘L’espérance de vie des professions médicales aux Pays-Bas du XVIe au XXe siècle’. Afgedrukt met toestemming.