Medische geschiedenis in het informatietijdperk

Nieuw elan voor de rubriek ‘Historisch perspectief’
Historisch perspectief
27-04-2016
Timo C. Bolt

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Medische Geschiedenis, Rotterdam.

Dr. T.C. Bolt, medisch historicus (t.bolt@erasmusmc.nl).

Verantwoording

De auteur is sectieredacteur medische geschiedenis bij het NTvG.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een ICMJE-formulier is online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Timo C. BoltICMJE-formulier