Van gesloten naar open leeromgeving

Medisch student zet geneeskundeonderwijs op zijn kop

Perspectief
Stijn A. Bos
Frans Mast
Lieuwe L. Kool
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3001
Abstract

Samenvatting

Studenten googelen tegenwoordig zelf hun bronnen bij elkaar en laten de voorgeschreven leerboeken in de kast staan. Daarmee ligt de toekomst van het medisch onderwijs in het faciliteren en vrij delen van moderne leermiddelen. Deze snelle verschuiving weg van traditionele leerboeken zorgt voor onrust in het academisch onderwijs. De faculteit raakt de controle en het overzicht kwijt. Het bestaande onderwijsmateriaal met streng auteursrecht heeft ervoor gezorgd dat docenten en studenten lastig van elkaar kunnen leren. De productiviteit en de professionele nieuwsgierigheid van een sector die levenslang wil en moet leren, worden ondermijnd door zinloze barrières en dubbel werk. Met gratis leermaterialen wordt het voor zowel student als professional eenvoudiger om te leren, om te delen en om snel bij de juiste informatie te komen. In dit artikel lichten wij toe wat dit betekent voor het medisch onderwijs, wat daar voor nodig is, en geven wij enkele voorbeelden.

Auteursinformatie

UvA, Centre for Innovation in Learning and Teaching, Amsterdam: S.A. Bos, MSc, arts (tevens: Stichting Project Tulip). Erasmus MC, Medische Bibliotheek, Rotterdam: dr. F. Mast, hoofd medische bibliotheek. AMC, Medische Bibliotheek, Amsterdam: drs. L.L. Kool, hoofd medische bibliotheek.

Contact S.A. Bos (s.a.bos@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Stijn A. Bos ICMJE-formulier
Frans Mast ICMJE-formulier
Lieuwe L. Kool ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Uitstekend artikel. Life long learning is niet gebaat bij oud lesmateriaal door een docent geselecteerd. Op iedere patienten-bespreking hanteren wij de telefoon voor up to date informatie. Dat moeten studenten ook doen, helemaal eens. En tenzij je expert bent is wikipedia, zeker de engelse versie, al vaak een goede start als je ergens niet iets van weet. Het taboe ligt bij docenten. Zouden deze studenten verder willen gaan: als al het lesmateriaal altijd up to date bij de hand is moeten we dan ook uitsluitend open boek tentamens doen, bij voorkeur door een groep. Immers de patient is gebaat bij het juiste antwoord van het team op basis van de allerlaatste informatie, en niet op basis van het geheugen van een expert.

Gerard Bos, internist, lid commissie examinatoren medische faculteit MUMC+ Maastricht