Medicamenteuze interventie bij COPD

Ook bij patiënten met lichte en matige COPD?
Stand van zaken
24-06-2013
P.N.R. (Richard) Dekhuijzen, Hanneke A.C. van Helvoort, Laura M. Willems en Yvonne F. Heijdra

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Longziekten, Nijmegen.

Prof.dr. P.N.R. Dekhuijzen en dr. Y.F. Heijdra, longartsen; dr. H.A.C. van Helvoort, medisch fysioloog; drs. L.M Willems, junioronderzoeker.

Contactpersoon: prof.dr. P.N.R. Dekhuijzen (r.dekhuijzen@long.umcn.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5399; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 7 februari 2013

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
P.N.R. (Richard) DekhuijzenICMJE-formulier
Hanneke A.C. van HelvoortICMJE-formulier
Laura M. WillemsICMJE-formulier
Yvonne F. HeijdraICMJE-formulier