Medicamenteuze behandeling van pijn bij ouderen

10 tips vanuit de klinische farmacologie
Stand van zaken
05-02-2019
Janet E.M. Bootsma, Paul Cornelissen en Rob J. van Marum

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis,’s-Hertogenbosch, afd. Geriatrie: drs J.E.M. Bootsma, klinisch geriater en klinisch farmacoloog; afd. Anesthesiologie en pijnbestrijding: drs. P. Cornelissen, anesthesioloog. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde: prof.dr. R.J. van Marum, klinisch geriater en klinisch farmacoloog (tevens: Jeroen Bosch Ziekenhuis,’s-Hertogenbosch, afd. Geriatrie).

Contact: R.J. van Marum (r.v.marum@jbz.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Janet E.M. BootsmaICMJE-formulier
Paul CornelissenICMJE-formulier
Rob J. van MarumICMJE-formulier