Medicamenteuze behandeling van astma tijdens zwangerschap

Stand van zaken
09-03-2018
Saar A. van Nederveen-Bendien, Sarah R.J. van Oord-Bosselaar, A. Hanneke Feitsma en Jasper H. Kappen
Aanvaard op 15-11-2017.
Gepubliceerd op 09-03-2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2099