Medicalisering en ondoelmatige zorg in de ggz

De rol van stoornisgericht denken en vergoeden
Ter discussie
18-12-2018
Lisa S.M. Eurelings en Jim van Os
Aanvaard op 20-11-2018.
Gepubliceerd op 18-12-2018.
In print verschenen in week 51 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3534