Media en de dokter

Opinie
Joost P.H. Drenth
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:B800

artikel

Ik blijf het ongemakkelijk vinden, zo’n dokter op tv. Soms mag een dokter komen praten over zijn onderzoeksresultaten. De boodschap wordt dan verpakt in kleine, makkelijk te verteren zinnen, liefst zonder nuancering of duiding van mogelijke beperkingen. Gecompliceerder wordt het wanneer een dokter zijn beslissingen in de patiëntenzorg of het beleid van de afdeling of ziekenhuis moet komen verdedigen. De nuance verdampt geheel en ik voel me plaatsvervangend ongemakkelijk als ik een collega in het subtiele woordenspel ten onder zie gaan.

Gezondheidszorg is blijkbaar interessant voor de media en voor het publiek. Iedereen komt vroeg of laat wel in aanraking met de zorg of heeft er een gedachte bij. Maar vanwaar die drang naar het publiekelijk uitventen van ons vak? We geven met z’n allen een groot deel van ons bruto nationaal product uit aan gezondheidszorg en juiste verantwoording van het gebruik van middelen hoort daarbij. Er is grote druk op dokters om in de media te verschijnen. Ook door werkgevers als universiteiten en ziekenhuizen wordt het hogelijk gewaardeerd. Binnen het UMC St. Radboud levert het zelfs ‘punten’ op voor onderzoeksfinanciering. Inderdaad is het bereik vaak groter dan een publicatie in een groot medisch tijdschrift. En iedereen is ijdel.

Wat echter vaak vergeten wordt is dat media, in het bijzonder televisie, amusement brengen. Het komen melden van je onderzoeksresultaten heeft in dit verband meer van doen met theater dan met transparantie. Met het toelaten van camera’s in een ziekenhuis maken we van onze werkplekken een studio en van patiënt en dokter toneelspelers in een levensecht spel. Wat mij betreft laten we het toneelspel over aan echte acteurs in een serie als Medisch Centrum West. Onderzoeksresultaten komen beter tot hun recht in een medisch tijdschrift als het onze.

Hoe we in dit nummer daar aandacht aan besteden leest u in de rubriek Nieuwe Technieken (A4316; bl. 484). Rutger-Jan Swijnenburg dooft namelijk het licht in de operatiekamers en wil met speciale camera’s met fluorescerend licht weefsels beter zichtbaar maken. Hij laat zien dat deze nieuwe techniek reeds ingezet wordt bij detectie van de schildwachtklier bij oncologische chirurgie. Met fluorescerend licht is opsporing van verdachte klieren beter mogelijk. Hij pleit ervoor de toepassing van deze techniek verder te onderzoeken. Zo heeft de dokter de camera zelf weer in handen, en dat is misschien maar beter zo.

Ook interessant

Reacties