Massaal rectaal bloedverlies na colonoscopie

Klinische praktijk
M.T. (Milou) Kampschreur
Gursah Kats-Ugurlu
Robert Jan van Suylen
Anneke M.P. De Schryver
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4567
Abstract

Dames en Heren,

Waakzaamheid is geboden bij een patiënt met abdominale klachten na colonoscopie. Deze kunnen namelijk wijzen op een darmperforatie. Als behandeling hiervan wordt uitgesteld, is er een grote kans op morbiditeit en mortaliteit. Het klinisch beeld van een darmperforatie kan echter atypisch verlopen. In deze klinische les beschrijven wij een casus van een 70-jarige patiënt met een perforatie bij colonoscopie, bij wie het klachtenpatroon van een perforatie niet als dusdanig werd herkend.

Patiënt A, een 70-jarige man, kwam naar de Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis met acuut helderrood rectaal bloedverlies. Hij was thuis aangetroffen op het toilet in een plas helderrood bloed. Patiënt was bekend met hypertensie en angineuze klachten. Als medicatie gebruikte hij onder andere acetylsalicylzuur. Op aanvraag van de huisarts onderging patiënt 1,5 maand eerder een colonoscopie in verband met persisterende buikpijnklachten. Hierbij werd uitgebreide diverticulose van het sigmoïd gezien met geringe tekenen van diverticulitis…

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. M.T. Kampschreur, aios mdl; dr. A.M.P. De Schryver, mdl-arts.

Afd. Pathologie: drs. G. Kats-Ugurlu, aios pathologie; dr. R.J. van Suylen, patholoog.

Contact drs. M.T. Kampschreur (m.kampschreur@jbz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
M.T. (Milou) Kampschreur ICMJE-formulier
Gursah Kats-Ugurlu ICMJE-formulier
Robert Jan van Suylen ICMJE-formulier
Anneke M.P. De Schryver ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties