Marie Curie-Skłodowska en de X-stralen aan het front

Historisch perspectief
23-12-2016
Mike B.J.M. Korst

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Radiologie, ’s-Hertogenbosch.

Drs. M.B.J.M. Korst, radioloog (m.korst@jbz.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Mike B.J.M. KorstICMJE-formulier