Mammacarcinoom

Artikel voor onderwijs en opleiding
Leerartikel
26-06-2019
Carolien H. Smorenburg en Marie-Jeanne T.F.D. Vrancken Peeters

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Thijs Morgenstern
06-07-2019 10:19

Fout in tabel

In de tabel op pagina 21 (indicaties voor verwijzing naar een klinisch geneticus) is de toevoeging  "mannelijke verwant" weggevallen bij de 6e regel in de tabel. Nu lijkt het alsof elke eerstegraads verwant met borstkanker naar de geneticus zou moeten worden verwezen. 

Thijs Morgenstern, aios huisartsgeneeskunde

Wim Opstelten
08-07-2019 12:24

reactie van de redactie

Strikt genomen is de tekst in de tabel correct: er wordt immers onderscheid gemaakt tussen eerstegraadsverwant (man) en eerstegraadsverwante (vrouw). Maar we geven direct toe, dat het gemakkelijk tot verwarring kan leiden. Om die reden zullen we de tabel aanpassen.

Wim Opstelten, adjunct-hoofdredacteur