Maligne sacrococcygeaal teratoom bij volwassen vrouw

Klinische praktijk
Aida Beganović
Dirk J. A. Sonneveld
Ruud S. Blokker
Jan Willem D. de Waard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3450
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Sacrococcygeale teratomen zijn neoplasma die over het algemeen intra-uterien gediagnosticeerd worden. Wanneer een sacrococcygeaal teratoom geheel of gedeeltelijk intrapelvien gelegen is, kan het voorkomen dat het pas op latere leeftijd vastgesteld wordt.

Casus

Een 58-jarige vrouw vertelde tijdens een reguliere controle voor mammacarcinoom dat ze een zwelling ter hoogte van haar stuitje had ontdekt. Een MRI-scan leek te wijzen op een ectopisch ovarium. Na resectie bleek er sprake van een matuur teratoom, waaruit een mucineus adenocarcinoom was ontstaan.

Conclusie

Gezien het risico op maligne ontaarding is het van belang het sacrococcygeale teratoom te herkennen en te behandelen middels complete resectie inclusief resectie van het os coccygis.

Auteursinformatie

Westfriesgasthuis, afd. Heelkunde, Hoorn.

Drs. A. Beganović en drs. R.S. Blokker, arts-assistenten in opleiding tot uroloog (thans beiden Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch); dr. D.J.A. Sonneveld en dr. J.W.D. de Waard, chirurgen.

Contact drs. A. Beganović (a.beganovic@jbz.nl)

Verantwoording

Hr. drs. Vincent P.M. Cliteur; patholoog Westfriesgasthuis, Hoorn, verzorgde de uitleg bij de PA-plaatjes.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 17 augustus 2011

Ook interessant

Reacties

Peter
Vandertop

Zeer interessante ziektegeschiedenis: op 28-jarige leeftijd zou een sinus pilonidalis verwijderd zijn. In combinatie met een teratoom denk ik dan direct aan de mogelijkheid van een geassocieerd 'tethered cord' syndroom in het kader van het syndroom van Currarino. Het zou namelijk kunnen dat dit dan niet een sinus pilonidalis was, maar misschien een dermale sinus, wijzend op een occult spina bifida. Echter, de tekst meldt hier niets over en fig. 1 toont onvoldoende van het spinale kanaal om de hoogte van de conus medullaris te kunnen beoordelen of andere afwijkingen intraduraal. Weten de auteurs of een tethered

cord werd uitgesloten?

 

Peter Vandertop, Hoogleraar neurochirurgie, VUmc en AMC