Maatschappelijke kosten van astma, COPD en respiratoire allergie

Onderzoek
12-11-2013
Anita W.M. Suijkerbuijk, G.A. (Ardine) de Wit, Alet H. Wijga, Monique J.W.M. Heijmans, Martine Hoogendoorn, Maureen P.M.H. Rutten-van Mölken, Erica E.M. Maurits, Rudolf T. Hoogenveen en Talitha L. Feenstra

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.

A.W.M. Suijkerbuijk MSc, zorgonderzoeker; dr. G.A. de Wit, gezondheidswetenschapper (tevens Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnszorg, UMC Utrecht); dr. A.H. Wijga, epidemioloog; drs. R.T. Hoogenveen, modelleur; dr. T.L. Feenstra, gezondheidseconoom (tevens: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), afd. Epidemiologie).

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), Utrecht.

Dr. M.J.W.M. Heijmans en drs. E.E.M. Maurits, onderzoekers.

Erasmus Universiteit, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG)/institute for Medical Technology Assessment (iMTA), Rotterdam.

Dr. M. Hoogendoorn, gezondheidseconoom; prof.dr. M.P.M.H. Rutten-van Mölken, gezondheidseconoom.

Contactpersoon: A.W.M. Suijkerbuijk MSc (anita.suijkerbuijk@rivm.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: dit onderzoek werd verricht in opdracht van en met financiële ondersteuning van het Longfonds (voorheen Astmafonds). Formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6562; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 6 oktober 2013

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Anita W.M. SuijkerbuijkICMJE-formulier
G.A. (Ardine) de WitICMJE-formulier
Alet H. WijgaICMJE-formulier
Monique J.W.M. HeijmansICMJE-formulier
Martine HoogendoornICMJE-formulier
Maureen P.M.H. Rutten-van MölkenICMJE-formulier
Erica E.M. MauritsICMJE-formulier
Rudolf T. HoogenveenICMJE-formulier
Talitha L. FeenstraICMJE-formulier