Lumbale herniaoperatie: endoscopisch of open?
Open

Onderzoek
02-03-2018
Pravesh S. Gadjradj

Auteursinformatie

*Namens de PTED-studiegroep, waarvan de leden aan het eind van dit artikel staan vermeld.

 

Erasmus MC, afd. Neurochirurgie, Rotterdam en LUMC, afd. Neurochirurgie, Leiden.

P.S. Gadjradj, BSc, promovendus (p.gadjradj@erasmusmc.nl).

Verantwoording

De PTED-studiegroep bestaat, naast de auteur, uit: Ankie Seiger, MSc, dr. Sidney M. Rubinstein en prof.dr. Maurits W. van Tulder, gezondheidswetenschappers (Vrije Universiteit, Amsterdam); dr. Biswadjiet S. Harhangi, neurochirurg (Erasmus MC); dr. Job L.C. van Susante, orthopedisch chirurg (Rijnstate Ziekenhuis); dr. Carmen L. Vleggeert-Lankamp, neurochirurg (LUMC); en prof.dr. Wilco C. Peul, neurochirurg (LUMC en Haaglanden MC).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: de PTED-studie wordt gefinancierd door ZonMw (nr. 80-83700-98-15503).