Luchtwegklachten in tijden van corona

Beoordeling en beleid in de huisartsenpraktijk
Klinische les
25-03-2020
Masja C.M. Loogman, Nynke de Jong, Tamara N. Platteel, Margriet Bouma, Theo J.M. Verheij en Wim Opstelten

Dames en Heren,

Het nieuwe coronavirus ontregelt de huisartsenpraktijk. Huisartsen zeggen reguliere spreekuren af om de verspreiding van het virus in te dammen en kwetsbare patiënten tegen besmetting met het virus te beschermen. Telefonische triage beperkt het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk. In deze klinische les proberen wij houvast te geven voor de beoordeling, behandeling en tijdige verwijzing van patiënten die mogelijk COVID-19 hebben.

Kernpunten

  • De huidige richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van luchtweginfecties in de eerste lijn zijn goed bruikbaar tijdens de COVID-19 epidemie.
  • Telefonische triage van patiënten met luchtwegklachten heeft tot doel het identificeren van patiënten met (een verhoogd risico op) complicaties.
  • Test in de eerste lijn niet op het SARS-CoV-2 virus, behalve in gesloten zorginstellingen waar nog geen COVD-19 is vastgesteld.
  • Bij alle fysieke contacten met patiënten met luchtwegklachten het dragen van beschermende kleding (bril, mondkapje, schort en handschoenen) aangewezen tijdens deze COVID-19 epidemie.
  • Er is geen reden om terughoudend te zijn met het gebruik van NSAID’s bij patiënten die verdacht worden van COVID-19.
  • Amoxicilline is nog steeds eerste keus. Er is onvoldoende bewijs om azitromycine als eerste keus te gebruiken voor de behandeling van luchtweginfecties tijdens de COVID-19 epidemie.
  • Ademfrequentie >24/min of saturatie <92-94% wijzen op (dreigende) respiratoire decompensatie en kunnen reden zijn voor verwijzing.